De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
geschiedenis
stappen
techniek
water
CO2 geschiedenis
CO2 waarom
aquarium en CO2
problemen
Vissoorten
Planten
De vijver

Aquariumtechniek

aquarium

Het Latijnse woord aquarium betekent: drenkplaats voor vee, een kunstmatig onderkomen voor waterdieren, een speciaal vervaardigd glazen vaatwerk of een bak bestaande uit een metalen frame met ruiten, waarin waterdieren verzorgd en geobserveerd kunnen worden.

 

 

Technische uitrusting

 Verlichting

De huiskameraquaria kunnen op iedere willekeurige plaats in huis worden opgesteld. Voor de verlichting gebruikt men een lichtkap boven het aquarium, waarin de benodigde lichthoeveelheid verdeeld is over een aantal lichtpunten. Dit kunnen TL buizen zijn, die naar behoefte worden ontstoken. Invallend daglicht is dan overbodig. Een verlichtingsduur van ten minste twaalf uur is voor planten en dieren noodzakelijk.
De afmetingen van het aquarium kunnen geheel aan de omstandigheden worden aangepast. Het aquarium kan lang en laag of hoog en breed zijn, maar ook hoog en smal, als het gaat om een in een muur in te bouwen bak.
Een belangrijke factor is de ruitdikte. Hiervoor zijn tabellen ter inzage bij onze vereniging. Ieder afzonderlijk aquarium stelt zijn eisen aan de glasdikte.
Het aquarium moet worden geplaatst op een tafel die voldoende sterk is om het gewicht te dragen (elke liter water weegt 1 kg); tussen tafelblad en aquariumbodem legt men een laag veerkrachtig materiaal om oneffenheden op te vangen, zodat er geen spanningen in de glasplaat kunnen ontstaan.

 Verwarming

Voor de verwarming kiezen wij een dompelelement of een bodemverwarming. De capaciteit van dit element wordt berekend op basis van 75 tot 100 watt per 100 liter water. De veiligheidsmarge is dan zo groot dat bij het geheel uitvallen van de kamerverwarming de bak toch op een redelijke temperatuur gehouden kan worden.
De thermostaat dient geen grotere nauwkeurigheid dan ca. 1 įC te bezitten. Bij een grotere nauwkeurigheid wordt het verwarmingselement zeer vaak in en uitgeschakeld. Wij willen dit niet en onze vissen zeker niet.
Met behulp van een tweetal thermometers wordt de watertemperatuur gecontroleerd. De ene thermometer wordt in de uiterste bovenhoek achterin de bak opgehangen (met behulp van een tegen de zijruit gedrukt rubberzuigertje), de andere zover mogelijk hier vandaan in de uiterste benedenhoek voorin de bak.
Afhankelijk van de hoogte mag tussen deze twee thermometers een temperatuurverschil genoteerd worden van ongeveer 2 graden Celsius. De gewenste temperatuur is voor het gemiddelde tropische aquarium ca. 25 įC.

 Filtering van het water

Schematische voorstelling
van een bodem filter


Door de klok (welke geheel in de bodem ligt) wordt het water aangezogen, daarna door de hoge pijp terug in het aquarium geperst.
Deze pomp kan op lucht en mechanisch werken.

De filterapparatuur dient om de natuurlijke zuivering van het aquariumwater, die voornamelijk in de bodemgrond tot stand komt, te ondersteunen. Een van de belangrijkste reinigingsprocessen in de filterapparatuur is de zweefvuil filtering. De bacteriŽle filtering gebeurt voor een belangrijk deel in de bodem. Als men de verschillende lagen in het filter zodanig kiest dat het water achtereenvolgens van grof en fijn zwevend vuil wordt ontdaan, moet het enige lagen doorstromen waarin de filtermassa een enorm oppervlak voor bacteriŽle reiniging biedt. Echter voor een goede bacteriŽle reiniging stroomt het filter bij onze huiskamer aquaria doorgaans te snel. Of het filter is te klein voor een goede bacteriŽle reiniging.
Een ander belangrijk aspect is het in beweging brengen en houden van het water, dat daardoor in intensief contact met de atmosferische lucht wordt gebracht. Hierbij wordt een belangrijk deel van de overmaat opgelost koolzuurgas aan deze lucht afgegeven, terwijl nieuwe zuurstof in het water kan doordringen. De beweging van het oppervlaktewater zorgt voor de beste gas uitwisseling die maar denkbaar is. Een uitstromer levert geen zuurstof, maar zorgt voor waterbeweging waardoor het proces van gasuitwisseling op gang komt.

Bodem

Een helder witte zandbodem is slechts in enkele gevallen aan te bevelen, aangezien een donkere bodemgrond (van bijv. uitgekookt en niet meer zwevend turfstrooisel) door de meeste vissen op prijs wordt gesteld. De vissen leven in de natuur ook meestal niet in wateren met heldere zandbodem; de bodem is daar steeds met natuurlijk afval bedekt en dus donker. Zo streven wij naar het optimaal houden van vissen en een mooi aquarium.

 


naar boven