De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver

Info

LOCATIE

Informatie
over aanmelden en kosten van het lidmaatschap Aquavo:

N.B.A.T. lid  € 62,50.
Tevens ontvangt u het bondsblad van de N.B.A.T. en
het clubblad AQUAVO.

Leden die het maandblad van Aquavo per post willen ontvangen en het maandblad niet op de maandagavond bij het bestuur ophalen, betalen hiervoor de portokosten per jaar. Het boekje digitaal per e-mail ontvangen, brengt geen extra kosten met zich mee.

Donateur € 20- per jaar.
U ontvangt dan uitsluitend het clubblad van AQUAVO digitaal.

Inschrijfkosten eenmalig €5,-

U ontvangt een rekening voor het totaal verschuldigde bedrag.  Na ontvangst van uw betaling gaat uw lidmaatschap in.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december, lidmaatschap opzeggen kan schriftelijk voor 1 oktober tijdens het lopende verenigingsjaar.

Download een inschrijfformulier en stuur het per post of e-mail op naar:

                info@aquavo.nl 

Penningmeester/ledenadministratie Aquavo
Grevelingenmeer 93
1447 AN Purmerend

 


naar boven