De vereniging
Artikelen
Maandblad aquavo
leden schrijven
notulen ledenvergadering
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver

Artikelen

ONS VERENIGINGSBLAd

Aquavo is als vereniging lid van de NBAT. Dit is de overkoepelende organisatie Nederlandse Bond Aquarium en Terrarium.
De NBAT geeft iedere maand een blad uit, wat u als lid van de vereniging ook ontvangt.
Daarnaast hebben wij als vereniging iedere maand ons eigen verenigingsblad.

 

Het doel van onze vereniging en van de NBAT is het op een verantwoorde manier houden en kweken van vissen.
Daarom willen wij onze hobby zoveel mogelijk bij anderen bekend maken, zodat iedereen zijn vissen een optimale verzorging kan geven.

De Redactie en vormgeving wordt verzorgd door Cor Schreuder.
email; redactie@aquavo.nl
De heer Schreuder vraagt regelmatig om kopij voor het boekje, indien u een stukje of een artikel wilt schrijven, mail de redactie.

               

                          

Contact: redactie@aquavo.nl

 

 
naar boven