De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
verzorging
behandelen
bodemgrond
riccia fluitans
vallisneria
De vijver

 

BEHANDELEN VAN AQUARIUMPLANTEN:

Veel planten die we ons in de winkel aanschaffen worden in een kas of serre gekweekt. Meestal in moerascultures, daar de meeste aquariumplanten toch moerasplanten zijn.

Brengen we planten in ons aquarium dan is het best volgende maatregelen te nemen:

- eerst dienen we de planten goed te spoelen. Planten die in serres gekweekt zijn kunnen behandeld zijn met bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte zoals bladluis e.d. Tussen de wortels kunnen resten van gebruikt kunstmest aanwezig zijn en deze producten kunnen in het aquarium nare gevolgen hebben. Vaak worden de planten in potjes gekweekt, schijnbaar zo gereed om in de bak te brengen. Als het substraat uit potaarde bestaat dan is er wederom voorzichtigheid geboden. Heeft men turfvezels of watten als substraat gebruikt, ook dan zijn nog alle problemen niet opgelost. Deze potjes worden bij de kweker in grote waterbakken geplaatst die niet altijd vrij zijn van ongewenste gasten.

- geknakte stelen en bladeren moeten we meteen weghalen . Deze rotten toch maar en vooral in pas aangelegde aquaria geven ze aanleiding tot vervuiling. Met een beetje pech leiden ze tot  blauwalg.

- wanneer de planten enkel bestaan uit toppen zonder wortels, dan  moeten we de onderzijde van de bladstengels bladvrij maken.
Liefst twee knopen drukken we in de bodem. Nu kan de plant nieuwe wortels maken. Verwijderen we de bladeren niet, dan drukken we deze mee in de bodem waar ze verrotten, met alle nare gevolgen van dien.

- planten en plantendelen stuk voor stuk planten. Van sommige soorten eventueel twee stengels samen in de bodem drukken, echter, dit is een absoluut maximum. Op deze manier plant voor plant in een groepje planten. Het is veel werk maar levert het mooiste resultaat.

- bij het planten dienen we er op te letten dat in het begin de planten niet te dicht bijeen staan. Het licht moet tot op de bodem, tot bij de plantenvoet kunnen doordringen, om te voorkomen dat de plant aan de voet gaat rotten.
Als de plant goed is aangeslagen (geworteld en gaat groeien) is het risico van rotten nauwelijks meer aanwezig. Slechts bij ziekte of gebrek zullen zich weer problemen gaan voordoen.

- als de plant uitlopers of nieuwe stengels gaat vormen, is het raadzaam de dunne stengels met kleine blaadjes, die duidelijk achterblijven bij de dikke, vlezige uitlopers, weg te nemen. Hierdoor zal de plant op den duur steeds voller en mooier worden. Dit  is vooral  het geval bij Rotala, Ammania e.d.

- is de temperatuur in het aquarium 24C ,dan zal de temperatuur in de bodem merkelijk koeler zijn. Door middel van een bodem verwarming kunnen we dit tegen gaan.
Aquariumplanten houden, net als mensen, van warme voeten.

   


naar boven