De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
geschiedenis
stappen
techniek
water
CO2 geschiedenis
CO2 waarom
aquarium en CO2
problemen
Vissoorten
Planten
De vijver

 

Vraag naar COČ bemesting:

Als één van de eersten wees Dr. Rolf Geisler tijdens een aquariumcongres in Wuppertal in 1965 op het gebrek aan COČ en het belang van COČ  in het aquarium.Vergelijking van het COČ gehalte in natuurbiotopen wees hier duidelijk op. Later gingen vele aquarianen aan het experimenteren  met mogelijke COČ bronnen.Door toediening van koolzuurhoudend mineraalwater, zuren en het maken van COČ via gisting,  alles werd uit de  kast getrokken en uitgeprobeerd. De industrie, kreeg hier lucht van en ging zich ermee bemoeien. Deze kwam op de markt met de COČ diffuser, het eerste gepatenteerde koolzuurbemesting - apparaat. Het bestond uit een handventiel voor COČpatronen, een verbindingsslang en een diffusiebuis, die bovenaan voorzien was van een membraan. Dit apparaatje was de voorloper de huidige COČ technieken. Het eerste apparaat voldoet voor de niet veel eisende aquariaan nog steeds.

kooldioxide:

Het woord COČ is de wetenschappelijke formule van kooldioxide.C staat voor Carboneum (koolstof ) en O staat voor Oxygenium ( zuurstof). Hierdoor ziet men meteen de betekenis van COČ voor het aquarium. Koolstof is een belangrijke voedingsstof voor planten en zuurstof de is bron voor ieder levend wezen. Via de planten wordt de zuurstof uit de COČ aan het aquarium gegeven( fotosynthese).
kooldioxide is een gas, net zoals zuurstof en stikstof. Het is heel goed oplosbaar in water en onder druk zelfs in grote hoeveelheden. Bij 25°C kan er zelfs 1400g/L COČ worden opgelost. Dat zou natuurlijk veel te veel zijn voor het aquarium en inderdaad giftig.
Een ander voorbeeld van een extreem hoog koolzuurgehalte in water, is een fles koolzuurhoudend water. Als deze geopend wordt, verlaat het gas met grote bubbels de fles.

Het verschil tussen COČ en koolzuur:

 Een klein deel van het  in water opgeloste COČ gas verbindt zich chemisch met het water (0,7 %) tot een zwak zuur:het koolzuur.
Dat betekend dat er bij die kooldioxide moleculen nog watermoleculen (HČO) zijn gekomen( HłCOł) .Het begrip "koolzuur" wordt vaak verwisselt met het gasvormige COČ. Maar ook koolzuur speelt in het aquarium een zeer belangrijke rol. Koolzuur maakt het water zuurder,doet de pH dalen, lost eventueel aanwezige kalk (bodem) op en beïnvloedt  de carbonaathardheid van het water.

Koolstof als voedingstof voor planten:

Koolstof is voor alle planten op aarde, gezien de hoeveelheid, de belangrijkste voedingsstof. Dit geldt dus ook voor aquariumplanten.
Terwijl planten op het land hun koolstof opnemen uit kooldioxide
in de lucht, hebben waterplanten theoretisch meer bronnen ter
beschikking. De COČ  die in het water opgelost is, en de gebonden vorm in de carbonaat verbindingen.
Juist deze laatste mogelijkheid, die door de planten wordt gebruikt als er geen gasvormig COČ voorhanden is, heeft chemische gevolgen. De ph-waarde van het aquarium kan stijgen tot hoog alkalisch, ph waarden van 8 tot 9. Daarom is het in ieder geval aan te bevelen in het aquarium  de vrije coČ te laten plaatsvinden.

 COČ als ph regeling:

Met het gasvormige COČ beïnvloeden we ook de carbonaathardheid en de pH-waarde.
De de carbonaten in het water  moeten opgelost blijven en we moeten voorkomen  dat ze als zouten uiteenvallen. Zou dat wel gebeuren dan zal  de pH-waarde negatief veranderen. Daarom is afhankelijk van de hoogte van het carbonaatgehalte, een bepaalde hoeveelheid COČ gas in het water nodig. Deze waarden verschillen per aquarium en zijn te meten met een testsets uit de winkel. Eigenlijk is het zo dat de aspecten pH-waarde en carbonaat hardheid ook een goede COČ verzorging van het aquarium vragen.

   


naar boven