De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
verzorging
behandelen
bodemgrond
riccia fluitans
vallisneria
De vijver

Planten

 

Aquariumplanten

Functies

De belangrijkste functies van aquariumplanten zijn:
Het binden van kooldioxide , waar onze vissen en andere levende dieren door hun ademhaling voor zorgen.
’S Nachts produceren planten geen zuurstof maar ook kooldioxide. Voor iedere liter koolzuur die zij opnemen, staan ze bijna een liter zuurstofgas aan het water af.
Ze nemen stoffen op uit het water, die ontstaan bij de bacteriële waterzuivering (nitraten, fosfaten e.d.) en in overmaat giftig zijn of het evenwicht ontregelen.
Zij dienen als schuilplaats, verblijfplaats en afzetsubstraat voor de eieren van de vissen.
Tot slot en niet onbelangrijk bieden de planten de mogelijkheid om het aquarium een esthetisch en natuurlijk uiterlijk te geven.


Soorten en geslachten


Echte waterplanten

Deze leven altijd ondergedoken zoals waterpest (Elodea), vederkruid (Myriophyllum), Cabomba, Belgisch groen (Limnophila ook weleens aangeduid met de foutieve benaming Ambulia), Vallisneria, Heteranthera, fonteinkruid (Potamogeton) en hoornblad (Ceratophyllum).

Moerasplanten

Dit zijn de planten die permanent ondergedoken gecultiveerd kunnen worden. Tot de laatste groep behoren de belangrijke geslachten Cryptocoryne, Aponogeton Lagenandra, Echinodorus en Hygrophila.
Dat deze planten het goed doen in aquaria wil niet zeggen dat er in een aquarium mee gekweekt kan worden. Het kweken van deze planten in een moerascultuur geeft een beter resultaat. Al is het maar om medeaquarianen van planten te voorzien.


Drijvende waterplanten

Deze worden gebruikt worden als schuilplaats voor oppervlaktevissen, voor afscherming van licht en of afzetsubstraat. Hiertoe behoren de watervarens Azolla (kroosvaren) en Salvinia (vlotvarens). Zelfs het watervorkje (Riccia fluitans) dat tot de levermossen behoort en watersla (Pistia stratiotes), een aronskelkachtige zien we voor dit doel in aquaria.  

 

Tips voor beplanting

De beplanting van een aquarium moet zo samengesteld worden, dat het plantenbestand is aangepast aan dezelfde omstandigheden als de aquariumvissen. Voor een mooi resultaat houden we laagblijvende planten op de voorgrond. De hoge planten achter in het aquarium. Dit doet tevens het aquarium wat dieper lijken.

Afhankelijk van de afmetingen wordt gewoonlijk gewerkt in vlakken met terraseffect, waarbij de terrassen in de richting van de achterwand omhoog worden gebouwd. Bij de terrasbouw worden stukken natuursteen, kienhout of strips uit glas of kunststof gebruikt. Indien de terras opbouw naar achteren glooiend verloopt is er tevens weinig gevaar voor het terug lopen van de bodem naar de voorruit.

Voor een goede plantengroei moet het aquarium voldoende verlicht worden. Het daglicht is te oncontroleerbaar en te wisselend. Daarom wordt gebruik gemaakt van een kunstmatige verlichting.Bij een waterhoogte van maximaal 50 cm is 0,4–0,7 Watt per liter water nodig. Het is slechts een vuistregel, daar er aquaria zijn die het met meer of minder licht ook goed doen.

 


naar boven