De vereniging
Artikelen
Maandblad aquavo
voorzitter
secretaris
downloaden
archief
leden schrijven
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver

                             

                     Secretaris in December

 

 

Het laatste boekje in 2023. Dit Betekent dat de feestdagen voor de deur staan. Voor Aquavo betekent dit dat de vereniging’s avond eerder dan de vierde maandag is. En wel maandag 18 december. Deze avond gaan we het depot en gezelschap aquarium grondig verzorgen. De eerstvolgende mogelijkheid om te verversen is pas weer in Januari 2024. Natuurlijk nemen we deze avond ook alvast een blik op het nieuwe jaar.  

Daarnaast kunnen we ook een vooruitblik doen op de leden vergadering, agendapunten voor de ledenvergadering opstellen. En alvast zien welke bestuursleden aftredend zijn en of zij herkiesbaar zijn. Volgens de statuten treden in de even jaren (2024) af de voorzitter en de penningmeester.

 

Nu wat financiŽle zaken.

De penningmeester heeft de rekeningen verstuurd, betaal tijdig. Voor 15 december. Bij voorbaat dank namens de penningmeester.

 

Aquavo is met enkele leden naar de vivariumbeurs geweest.

Er zijn wat planten en vissen gekocht op deze dag. Het was een gezellige en voor herhaling vatbaar. We hebben enkele uren doorgebracht, op aquarium gebied viel er veel te bewonderen. Uw secretaris was de chauffeur. Nee gelukkig hebben de mede reizigers geen last gehad van hart klachten.

 

Vooruitblik 2024

Maandag 22 januari 2024 is de algemene ledenvergadering. Heeft u hiervoor nog agenda punten of wensen stuur deze dan naar; secretaris@aquavo.nl

De notulen van vergadering nummer 73 gehouden op 23 januari 2023 worden half december per e-mail verstuurd.

De notulen gaan dan vergezeld van een concept agenda.

Dan heeft u tijdens de feestdagen wat te lezen.

We hopen op een goede opkomst bij de ledenvergadering, want tijdens de ledenvergadering worden de data voor de dag uit, winkelbezoek en wat verder ter tafel komt vastgesteld.

Uw komst bij de ledenvergadering is wenselijk en wordt op prijs gesteld.

 

Het bestuur van Aquavo wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2024.

 

 

Een volgend punt, bent u in het bezit van een klant is koning kaart van de Vomar koppel deze dan aan onze vereniging. Dat doet u door de  Klant-is-Koning kaart aan onze vereniging te koppelen en simpelweg bij het boodschappen doen uw kaart te scannen bij de kassa. Het kost u niets. Vomar maakt elk kwartaal 0,5% van het totaalbedrag aan boodschappen van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten over aan de club.

Log in op; online Klant-is-Koning kaart omgeving in en koppel uw kaart aan onze vereniging met de unieke Clubcode .

De unieke Clubcode van onze vereniging is AQPU2022

  

                          Dick Kunst

                            

                                        Als de kweek gelukt is en u heeft jonge vis waarmee u blijft zitten. Breng deze naar de vereniging, er is altijd wel een liefhebber. Het zelfde geldt voor de plantjes welke u gestekt heeft.