De vereniging
Artikelen
Maandblad aquavo
voorzitter
secretaris
downloaden
archief
leden schrijven
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver

                 Secretaris Juni

 We gaan vooruit, 5 juni mogen de cafés weer open. Goede hoop dat we dan in juni ook weer mogen samenkomen op de club, in De Inval. Daar dit voor de zomervakantie het laatste boekje is, houden we u tot en met augustus per e-mail op de hoogte.
In de planning op dit moment leden-vergadering te houden op ; 27 september of 25 oktober. Datum in overleg.
We gaan er vanuit dat we in septem-ber weer volledige verenigings activi-teiten hebben.
Verder nogmaals een oproep, weet u een adverteerder neem dan contact op met de penningmeester.
Het komt ten goede aan de clubkas.
Daarnaast kijk eens op onze website voor; http://www.doelshoppen.nl/?doel_id=15616


Varieert per web winkel maar ongeveer 3% van het aankoopbedrag gaat naar Aquavo, als u via doelshoppen naar een webwinkel gaat.
Alle kleine beetjes helpen.                               Dick Kunst

                            

                                                     Als de kweek gelukt is en u heeft jonge vis waarmee u blijft zitten. Breng deze naar de vereniging, er is altijd wel een liefhebber. Het zelfde geldt voor de plantjes welke u gestekt heeft.