De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver
aanleg
zuurstofplanten
moerasplanten
vijverleven
dieren
karper
luchtpost
veiligheid
winter
     

                   per luchtpost?

Wanneer ergens een vijver gegraven wordt, duurt het niet lang voor het er wemelt van leven: de wind voert sporen van algen en allerlei andere planten naar het water en vaak ook de eitjes van diverse kleine levende wezentjes. Muggen en vliegen komen vanzelf om hun eitjes aan het nieuwe water toe te vertrouwen en reeds in het eerste jaar ontwikkelt zich een soortenrijke fauna van allerlei kleine diertjes. Het jaar daarop zijn opeens visjes in de vijver, weliswaar nog klein, maar toch zijn de soorten al duidelijk te onderscheiden en na een jaar of twee, drie is de vijver bewoond door de gewone diertjes, die men aantreft in normale binnenwateren. Geen mens heeft de vissen er in gebracht en toch zijn ze er plotseling. Hoe komt dat? De oplossing van het raadsel zijn de eenden en andere watervogels. In de paaitijd van de vissen zoeken ook de watervogels naar stille broedplaatsen en paarsgewijs leggen ze grote afstanden af om ze te vinden. In de avonduren en 's nachts kan men ze waarnemen als zij pijlsnel overvliegen. Zij zien het glinsterende wateroppervlak van zelfs het kleinste watertje en strijken er neer om het te onderzoeken. Aangezien viskuit kleverig is en zich niet uitsluitend vasthecht aan waterplanten, maar eveneens aan de vogelpoten, wordt het op deze manier zelfs naar de kleinste watertjes overgebracht. De omstandigheden in een `onbezette' vijver zijn voor het `per luchtpost' aangevoerde kuit uitermate gunstig. Daar er geen natuurlijke vijanden zijn, heeft elk eitje een grote kans zich te ontwikkelen. De jonge visjes groeien zonder dat gevaren ze bedreigen en de overlevingskansen zijn aanmerkelijk hoger dan in de normale wateren. Met behulp van de water- en moerasvogels hebben al onze vissoorten zich uitgebreid en zijn terecht gekomen in stilstaande wateren, die in het geheel geen verbinding hebben met meren en andere waterlopen.

Ook onze tuinvijver is niet `veilig' voor eenden. In mijn tuin komen elk voorjaar eendepaartjes. Ik wil ze graag een keer in mijn vijver laten broeden om mij te verlustigen in hun familieleven, ware het niet dat de vogels de onaangename eigenschap hebben, het kleine waterbassin in korte tijd te verwoesten. Ze beginnen namelijk onmiddellijk alles te doorzoeken en trekken de jonge plantescheuten uit de grond, eten slakken op en verstoren tevens de vissen. Dat is erg jammer, want zij zouden best leuk in de tuinvijver zijn.

 

naar boven