De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver
aanleg
zuurstofplanten
moerasplanten
vijverleven
dieren
karper
luchtpost
veiligheid
winter

Moerasplanten

De meeste mensen die een vijver aanleggen beginnen met deze planten. Dat is ook wel logisch, aangezien deze planten veel beter zichtbaar zijn dan de ondergedoken zuurstofplanten. Ze zijn alleen niet zo belangrijk voor de waterhuishouding. Toch hebben ze hele belangrijke eigenschappen, die zeker het vermelden waard zijn.

Uiterlijke kenmerken:

De moerasplanten vormen de overgang tussen het water en de rest van de tuin. Zouden we ze er niet in zetten, dan zou het een saai en onnatuurlijk beeld geven. Door middel van moerasplanten loop de vijver vloeiend over, en krijgen we een heel natuurlijk geheel. We moeten er dan ook voor zorgen dat we wel vrij in het water kunnen kijken vanaf de plek waar we het meeste zijn.
Dus geen moerasplanten planten tussen het terras of het raam van de huiskamer en de vijver. Zo kunnen we ongestoord naar het water kijken.
Het is beter om ze aan de achterkant van de vijver te plaatsen, zodat er meteen een dieptewerking ontstaat. Met het aanleggen van de vijver moet je hier dus zeker rekening mee houden.

Plantdiepte:

Iedere oever of moerasplant heeft zijn favoriete plekje wat betreft de waterdiepte. De ene plant wil alleen een beetje vochtige grond, de andere gaat dood als hij niet diep met zijn voeten in het water staat. Droge oeverplanten staan normaal in de natuur op een plek waar ze tijdens een hoge waterstand volop in het water staan, maar komen bij een lage waterstand praktisch helemaal droog te staan. Dit ritme be´nvloed ook hun groei en bloeigedrag. Dat is ook de reden dat deze planten het in onze vijver niet zo goed doen. Ze staan het hele jaar door in het zelfde waterniveau, en meestal te diep. Er zijn moerasplanten die alleen gaan bloeien als ze te droog staan.
De plant denkt dan dat ze dood gaat, en gaat bloeien om er voor te zorgen dat er zaad komt om het voortbestaan van de plant te garanderen. In de tuinvijver kunnen we natuurlijk niet constant het waterpijl veranderen.
Het is dan ook beter om die planten alleen in het vochtige gedeelte te planten en niet meteen met de voeten in het water. In de zomer zal de plant dan wat droger komen te staan, omdat er dan regelmatig water verdampt. In het voor en najaar krijg je door de overvloedige Hollandse regens vanzelf een hogere waterstand. en zo kun je de planten dwingen om hun bloemen toch te tonen.

Pas op voor overbemesting!

Het beste is om het moerasgedeelte te voorzien van vijversubstraat, wat bestaat uit gebakken kleikorreltjes. Als we de moerasplanten in een voedselrijke grond zetten, zal het overvloedige voedsel naar het water toe stromen en daar een algenexplosie veroorzaken. Het is dan ook beter om de planten in manden te zetten waarin we ook de juiste voedingsstoffen kunnen toevoegen. De manden plaatsen we dan in het vijversubstraat, waardoor de planten prima kunnen gedijen in de voor hun juiste omgeving. Het voordeel van de plantmanden is ook dat de planten niet gaan woekeren, en mocht je de plant niet op de juiste plek vinden staan, is hij zo verhuist naar een beter plekje.

En verder..... Heeft het weinig zin om hier een lijst weer te geven met alle geschikte moeras en oeverplanten. In de boekhandel en bibliotheek zijn genoeg goede boeken over dat onderwerp te verkrijgen.
Het is wel belangrijk dat je jezelf goed informeert en voorbereid, voordat je aan een vijver en beplanting begint, bijvoorbeeld bij een aquariumvereniging.
Die hebben altijd wel leden in huis die er veel verstand van hebben. Dan kun je de meeste beginnersfouten gewoon overslaan en kijk je straks neer op een mooie, gezonde vijver. In de natuur zal altijd de sterkst plant de rest overwoekeren.
We moeten er dan ook voor zorgen dat we de meest woekerende planten binnen de perken houden , zodat er een gevarieerde plantengroei ontstaat, en alle planten mooi kunnen uitgroeien.

 


naar boven