De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
Vissoorten
cichliden
labyrintvissen
tandkarpers
karperzalmen
Planten
De vijver

Karperzalmen

Karperzalmachtigen

Deze familie omvat meer dan 1300 soorten zoetwatervissen. Ongeveer 200 soorten leven in tropisch Afrika. Meer dan duizend soorten leven in tropisch Zuid-Amerika en Midden-Amerika, enkele soorten tot in Texas. Vele soorten zijn nog niet beschreven. Karperzalmachtigen zijn gekenmerkt door goed ontwikkelde beentjes van Weber .
Het orgaan van Weber wordt gekenmerkt een aantal kleine beentjes (beentjes van Weber), die een verbinding vormen tussen gehoororgaan en zwemblaas. De tanden zijn een belangrijk kenmerk, daar zij van familie tot familie sterk verschillen in aantal en vorm. Bijna alle soorten zijn geschubd en in het bezit van een vetvin. De karperzalmachtigen zijn de vissen die het meest in aquaria gehouden worden.
Enkele roofachtige soorten buiten beschouwing gelaten zijn de diverse soorten karperzalmachtigen, de vissen die het in een gezelschaps aquarium goed doen. Vooral hun aanpassings vermogen maakt hen zo geschikt voor een aquarium met diverse soorten karperzalmachtigen. Er bestaan vele soorten die alle weer ondergebracht worden in diverse families,enkel van de meest gehouden families:

Karperzalmen (Characidae)

De Karperzalmen vormen wel de grootste familie uit deze orde. Er worden nu nog steeds nieuwe soorten karperzalmen ontdekt en beschreven.. Zij zijn vooral gekenmerkt door een lange anaalvin, het bezit van tanden, 10-13 stralen in de rugvin en het bezit van een vetvin achter de rugvin. Het verspreidingsgebied loopt van Midden-Amerika tot ver in Zuid-Amerika. De soorten zijn over het algemeen kleine vissen, die zich voeden met allerlei waterdiertjes.

Bekend is de Mexicaanse grottenvis (Astyanax mexicanus jordani).
Deze in onderaardse grotten levende karperzalm is blind en vindt zijn voedsel door het goed ontwikkelde zijlijnorgaan.

Berucht zijn de piranha's die in het bezit zijn van een groot en sterk gebit. De diverse piranha soorten hebben verschillende voedings gewoonten. Er zijn soorten die uitsluitend plantaardig voedsel nemen en we hebben de vleeseters. De ongeveer 30 cm groot wordende vleeseters zijn, met de nodige voorzichtigheid thuis goed te houden en te kweken. Wel een aquarium met een soort want zij lusten vlees en vis.

Als deze vissen goed verzorgd worden dan zult u zien dat de roofzucht wel meevalt en het een heel mooi gevormde en gekleurde vis is.

Vele soorten karperzalmen worden als aquariumvis gehouden, vooral uit de geslachten Aphyocharax, Cheirodon, Gymnocorymbus, Hemigrammus, Hyphessobrycon, Moenkhausia, Nematobrycon, Paracheirodon, Pristella en Thayeria. Het zijn gewilde aquariumvissen vanwege hun geringe afmetingen, vreedzaam karakter, aantrekkelijke kleuren en het leven in schoolverband. En niet onbelangrijk hun aanpassings vermogen aan het aquarium leven.
Brede karperzalmen (Curimatidae): Deze vissen lijken wel wat op karpers. Over het algemeen worden zij ook net zo groot als karpers en zullen dus weinig in de huiskamer aquaria gevonden worden. Het zijn eters van organisch afval op de bodem.

Kopstaanders (Anostomidae)

Over het algemeen slank gebouwde, middelgrote (tot 40 cm) vissen. Het geslacht bestaat uit vele soorten. De meest gehouden en geschikste soorten voor het aquarium zijn de geslachten Anostomus, Schizodon en Abramites. Deze soorten zwemmen met het lichaam onder een hoek van 45 of meer, hierbij de kop naar beneden gericht houdend.Een naar boven gerichte bek komt eveneens veel voor. Deze dieren halen hun voedsel voor een groot deel van het water oppervlak. Met de bek naar boven gericht kunnen de dieren gemakkelijk algen en dergelijke van in het water liggende boomstammen afschrapen.

Penseelvissen (Hemiodontidae)

Een dankbare en veel in huiskameraquaria gehouden soort. Vooral de Hemiodus-soorten vinden we veel in het aquarium thuis en in de handel.

Bijlzalmen

Het zijn typische oppervlaktevissen. Zij kunnen zich boven het wateroppervlak verheffen en korte einden 'vliegen' door zeer snel met de grote sikkelvormige borstvinnen te slaan. De krachtige spieren van de borstvinnen zijn ingeplant op een sterk verbreed 'borstbeen', dat uit een deel van de schoudergordel ontwikkeld is. Het vangen van vliegen en muggen is een doel van dit vliegen. Maar het vliegen boven water is ook handig om aan roofvissen te ontkomen.

Afrikaanse karperzalmen (Citharinidae)

Een uit vele soorten bestaande familie Hiertoe behoort een aantal soorten dat veel in huiskameraquaria wordt gehouden, zoals kongozalm (Phenacogrammus interruptus), geeloogkongozalm (Brycinus longipinnis), roodoogkongozalm (Arnoldichthys spilopterus) en gele kongozalm (Alestopetersius caudalis). Dit zijn allemaal vreedzame en kleine scholenvissen.

Verzorging

Over het algemeen is de verzorging van de diverse soorten gelijk. Ook de kweek vertoont van soort tot soort overeenkomsten. Karperzalmen dienen gehouden te worden in goed beplante, zuurstofrijke aquaria bij watertemperaturen die naar gelang de soort kunnen liggen tussen 22 en 26 C. Vooral soorten uit schaduwrijke oerwoudkreken, leven bij een relatief lagere temperatuur (20-22 C) dan de soorten die gevonden worden in het open water.
De water samenstelling heeft een bijna neutrale voor de kweek een lichtzure PH waarde. De hardheid houden we onder de 5DH. Voedsel: tubifex, kleine insecten en insectenlarven, watervlooien en eenoogkreeftjes, soms stukjes vlees en in het algemeen ook droogvoer.
De eieren worden gewoonlijk los tussen waterplanten afgezet of daaraan vastgekleefd. De ouderdieren zitten er niet mee om de eieren weer te consumeren. Als de dieren eieren hebben afgezet en we willen jonge dieren hebben. Dan kunnen we de planten waarop de eieren zijn afgezet overbrengen naar een ander aquarium met dezelfde water samenstelling en de eieren hier uit laten komen.
De larven komen doorgaans na 30-40 uur uit. Wanneer de grote dooierzak na ca. 3 dagen opgeteerd is, gaan de larven vrijzwemmen en nemen zij voedsel tot zich. Slootinfusie en fijn stofvoer. Later pekelkreeftjes,daarna hetzelfde voer als de ouderdieren.

 


naar boven