De vereniging
Artikelen
Maandblad aquavo
voorzitter
secretaris
downloaden
archief
leden schrijven
Aquarium beginnen
Vissoorten
Planten
De vijver

               

 

                              

Voorzitter Oktober 2021

In deze column wil ik het hebben over de filtering in onze aquaria, ik denk dat ik jullie niet hoef te overtuigen wat betreft het belang hiervan. Want los van de zichtbare dingen, zoals kraakhelder water, speelt de filtering biologisch een zeer belangrijke rol. Op de eerste plaats en wat het meest zichtbaar is, de helderheid van ons aquariumwater. Troebelheid wordt veroorzaakt door zwevende deeltjes, dierlijk of plantaardige afvalstoffen. De grote van deze deeltjes loopt uiteen van enkele duizendste van millimeters tot een paar millimeter groot. In stilstaand water zakken ze naar beneden. In stromend water blijft een gedeelte voortdurend zweven en veroorzaakt hierdoor troebel water. In een aquarium waar het water, als het goed is constant in beweging is, hebben we dus een filtersysteem nodig om de helderheid van het water te bewerkstelligen. Dit heeft een paar grote voordelen, naast het visuele en esthetische aspect, kan het licht dat de planten nodig hebben hen beter bereiken en er vormt zich minder slib en andere afzetting op de bodem zodat er minder kans op ongewenste algengroei is. Daarnaast speelt de filtering een grote rol in de z.g. “ stikstof kringloop”. Stikstof (N) is één van de elementen van de in het water opgeloste stoffen deze zijn o.a. afkomstig van de uitwerpselen die onze vissen produceren. Deze worden omgezet in ammoniak, deze stof is giftig en moet snel worden omgezet, hier zijn zuurstof en bacteriën voor nodig. De zuurstof wordt opgenomen aan het oppervlak en hier is een goede waterbeweging vereist, de bacterie culturen ontstaan in het filter, maar ook in de bodem. Vandaar ook dat een nieuw opgezet aquarium eerst moet rijpen. Het ammoniak wordt vervolgens omgezet in nitriet wat overigens nog steeds een giftige stof is en dit nitriet wordt door de werking van de bacterie culturen omgezet in nitraat en deze stof is vervolgens opneembaar door de planten en zo is het cirkeltje waarin de filtering een grote rol speelt weer rond. Er zijn vele verschillende manieren om het water te filteren het voert te ver om ze allemaal te behandelen maar op internet en in de beschikbare literatuur kun je veel vinden. Hier ga ik mij beperken tot de twee meest gangbare en dat is in de eerste instantie het z.g. potfilter. Dit is een gesloten systeem, waar in een pot filtermateriaal wordt gestopt, het water komt d.m.v. een slangensysteem onderin de pot, en wordt door een bovenop de pot geplaatste pomp door het filtermateriaal gezogen en vervolgens terug naar het aquarium gevoerd. We kennen het allemaal en de meeste van ons zullen deze techniek gebruiken. Maar er is een betere optie en dat is het open filter systeem of zoals we het beter kennen ”De bioloog” dit is een open systeem een soort van tweede klein aquarium dat onder de grote wordt geplaatst en waar het water d.m.v. een overloop systeem door stroomt om vervolgens door een pomp te worden terug gebracht naar het aquarium. Het grote voordeel is dat het oppervlak hierbij wordt vergroot zodat er een betere gas uitwisseling kan plaatsvinden. Een tweede voordeel is dat een deel van de techniek zoals verwarming, thermometer, PH pen enz. in de bioloog ondergebracht kan worden zodat het esthetische plaatje in het aquarium minder wordt verstoord

groet: Willem uit den Bosch