De vereniging
Artikelen
Aquarium beginnen
geschiedenis
stappen
techniek
water
CO2 geschiedenis
CO2 waarom
aquarium en CO2
problemen
Vissoorten
Planten
De vijver

 

ZUUR OF BASISCH:

Niet alleen is de pH-waarde van ons water belangrijk voor de gezondheid van onze vissen, maar ook voor de groei van de planten. Zo zal sterk zuur water niet alleen de slijmhuid van de vissen, maar ook vinnen en kieuwen aantasten (zuurziekte) .Alkalisch water kan de kans op ammoniak en nitrietvergiftigingen verhogen (loogziekte). Zelfs wanneer de vissen niet ziek worden, kunnen zij gevoeliger worden voor allerlei andere ziekten. Onze planten zullen nauwelijks groeien en zelfs afsterven indien het water een pH onder 5 en boven 8,5 heeft. Daarom is het zo belangrijk de pH waarde van het water in het herkomstgebied te kennen en in het aquarium deze waarden optimaal proberen te verkrijgen.
Wat is nu pH?

 Het is de afkorting van de Latijnse benaming pondus Hydrogenii en is een verkort getal van het moleculengewicht in een schaal van 0 tot 14. In elk water (H2O) bevinden zich positieve waterstofionen (H) en negatieve zuurwaterstoffen hydroxyden (OH). Het product in gewicht van deze moleculen per liter wordt uitgedrukt in mol/l. Zo is de waarde van gedistilleerd water, waarin deze moleculen in gelijk gewicht voorkomen, gelijk aan 10-7mol/ of 0,0000001 gr per liter. Het negatief logaritme -7 wordt omgezet om praktische reden in een positief getal en duidt men aan met pH. Dus is gedistilleerd water  7 pH of neutraal. Alle waarden onder 7 worden zuur water en boven 7 wordt alkalisch water genoemd.
Buiten de Afrikaanse meren kan men stellen dat onze vissen in hun herkomstgebieden over het algemeen leven in zuur water. Vaak is de  pH waarde in de leef gebieden van de vissen en planten ook niet constant.Deze is dan afhankelijk van:

- de koolzuurassimilatie van het plantenbestand waardoor de waarde    s'morgens het laagst en s'avonds het hoogst is.
- het op dat moment aanwezig visbestand door zuurstofopname en afscheiding door de vissen.
- het vallen van de bladeren, stukken hout enz.

- de zonneschijn en hoeveel en hoe vaak regent het.
In onze aquaria is door de plantenassimilatie de pH niet constant en meten we de waarde regelmatig op vaste tijden, s'morgens en s'avonds. In de handel zijn voor dit doel diverse goede sets te verkrijgen. Voor een exacte bepaling hebben we elektronische apparatuur nodig, voor de aquarium hobby meestal niet noodzakelijk. Een telefoontje naar het waterleidingbedrijf is vaak voldoende om de pH van het leidingwater te weten.
De pH kunnen we verhogen door toevoeging van alkalischer leidingwater of met natriumbicarbonaat 1 eetlepel op 100 liter water. Verlagen van de pH kan door zuurder water toe te voegen of door te filteren over turf. De verhoging of verlaging zal in eerste instantie geremd worden door de in het water aanwezige carbonaten of aanwezige bicarbonaten. Als eenmaal deze buffers overschreden worden gaat de verandering echter snel en is regelmatige controle een must.
Filteren over turf heeft nog andere voordelen: turf werkt remmend op de vorming van anaŽrobe bacteriŽn in de bodem en bodemvuil die veelal oorzaak zijn van veel ellende. De afgegeven humuszuren van turf worden door onze planten zeer gewaardeerd. Het is ook een ideaal middel tegen baard- en pluisalg en zelfs een hulp bij blauwe algbestrijding. De in de handel verkrijgbare turfplaat achterwanden verpulveren op de lange duur. Daarna is het middel erger dan de kwaal. Turfvezel is uitgekookt en gespoeld decoratief als bodembedekker boven de zand of grintlaag. Helaas wordt het snel meegezogen bij het afhevelen van het bodemvuil. Experimenteren met andere soorten turf, is niet aan te raden daar er diverse soorten turf bestaan. Er dient een goede kennis van turfsoorten aanwezig te zijn wil men inderdaad weten welke soort de bruikbare is voor het aquarium.

 


naar boven